Kukemuru Ambient
on mõjukaim ambientmuusika sündmus Balti ja Skandinaavia regioonis.
Festival leiab aset kord aastas suvisel ajal Eestis, Järvamaa looduskaunis keskkonnas ja koondab eneses esinejaid üle maailma ning publikut üle Euroopa.